V rámci dostavby dálnice D4 se u Mirotic odstraňuje mostní konstrukce

Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, začne tento týden u Mirotic v pořadí již druhá demolice mostní konstrukce. Jedná se o most těsně za Miroticemi, přes který vede místní komunikace do Cerhonic a kříží budoucí dálnici D4. Nový most v místě by měl být dokončen v říjnu 2023.

Během odstraňování mostu nebudou občané cestující z Cerhonic do Mirotic omezeni na dopravní obslužnosti, protože vedle starého mostu vznikl nový, provizorní, který se bude používat do doby dokončení stavby nového mostu. Motoristé cestující po I/4 budou po dobu bourání mostu navedeni na objízdné trasy. Vozidla do 22t budou projíždět přes Mirotice, vozidla nad 22t pojedou trasou přes Písek, Záhoří, Oslov a Zvíkovské Podhradí.

Odstranění starého mostu je plánováno na minimální možnou dobu a bude trvat 3 dny, a to od 11. 10. od 6 hodin do 13. 10. do 22 hodin. V tomto termínu bude stávající most odstraněn, odveze se suť a namontují se betonová svodidla.

Jde již v pořadí o druhou mostní konstrukci, která se při stavbě D4 odstraňuje a bude nahrazena novou. V červnu stavbaři během tří dní zdemolovali také most na mimoúrovňové křižovatce u Mirotic, který převáděl silnici I/4 přes silnici druhé třídy.

V celém nově budovaném úseku D4 z Hájů do Mirotic počítají stavbaři se 40 přemostěními. Jedním z nich je i lávka pro pěší u Rtišovic, která poslouží jako cesta k autobusové zastávce. Jsou mezi nimi i ekodukty, tedy mosty, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Po zprovoznění celé dálnice v roce 2024 bude takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat 20. Mezi technicky zajímavé stavby na trase patří například estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.