ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


V rámci projektu bude recyklováno a opětovně využito 1,9 milionu m3 vytěženého materiálu

Projekt zahrnuje také závazek recyklovat až 60 % celkového objemu asfaltové směsi

K ochraně biologické rozmanitosti přispějí nové zadržovací nádrže na dešťovou vodu, přechody pro divokou zvěř a také „závazek nulového množství použití pesticidů“

BEZPEČNOST


Bezpečnost je pro nás naprostou prioritou – a to jak našich zaměstnanců při samotné výstavbě, tak následně uživatelů dálnice

PVINCI Highways uplatňuje své odborné znalosti v oblasti údržby a provozu silnic. Snažíme se poskytovat řidičům všechny služby, které potřebují – od řízení provozu přes pohotovostní služby a sledování provoz

Spolupracujeme s veřejnými orgány na osvětových kampaních

PLYNULOST PROVOZU


Požíváme nejnovější technologie, abychom udrželi plynulost dopravy

Monitorujeme podmínky na silnici, abychom předvídali potřeby údržby a abychom byli připraveni okamžitě reagovat na případné události.