CO JE PPP

[ Public Private Parnership ]


Výstavba úseku D4 mezi Příbramí a Pískem (a jeho následné provozování společně s již existující částí této dálnice) je historicky prvním projektem v Česku, který poběží podle modelu PPP (Public Private Parnership, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru). Jde o typ smluvního vztahu, v němž soukromá společnost zajišťuje výstavbu a provoz infrastrukturních projektů nebo služeb, které jsou jinak doménou veřejného sektoru. Právě silniční infrastruktura je ve světě zdaleka nejčastějším typem takového partnerství, PPP má ale mnohem širší využití. Kromě jiných dopravních staveb (železniční tahy, letiště) se tento model využívá třeba při výstavbě a provozu administrativních budov, věznic, nemocnic a zdravotnických zařízení nebo při nakládání s odpady (čistírny odpadních vod, zařízení na třídění a energetické využití odpadu), na principu PPP ale ve světě úspěšně funguje třeba také veřejná doprava, energetika nebo IT služby.  

Podle dat Evropské komise země EU mezi lety 1990 a 2016 uzavřely na 1800 kontraktů PPP v celkové hodnotě 336 miliard eur. Nejvíce z nich vzniklo ve Velké Británii, následované Francií, Španělskem, Portugalskem a Německem. Z mimoevropských zemí patří do první desítky států nejčastěji využívajících PPP projekty také Austrálie, USA, Kanada a Japonsko. 

Model PPP může být výhodný v mnoha ohledech. V jeho prospěch mluví financování (v případě, že by veřejný sektor jen s potížemi infrastrukturu zaplatil), pojistka proti předražení (celková výše kontraktu je jasně daná smlouvou), plné přenesení zodpovědnosti za kvalitu a dodržení rychlosti výstavby na soukromého partnera, ale také třeba renomé a zkušenosti privátního sektoru. Soukromým partnerem přitom nemusí být vždy jen silný, kapitálově vybavený investor. V řadě rozvojových zemích fungují PPP projekty, kde roli privátní strany hrají neziskové nebo humanitární organizace.

Podle intenzity provázanosti soukromého a veřejného sektoru a podle druhu odpovědnosti, která každá ze stran nese, rozeznáváme několik právních typů PPP. Spíše volnějších vztahem je smlouva o provozu a údržbě, kdy je soukromník pouze v roli správce. Drtivá většina PPP modelů ale pracuje i s financováním z privátní strany, které je součástí smluvního vztahu. Největší zapojení soukromého subjektu předpokládá koncese – což je i případ D4. Privátní smluvní strana se stará o výstavbu, financování, provoz a údržbu, na konci koncesní doby pak celé dílo předá zpět do veřejného vlastnictví.

Projekt dálnice D4 je důležitým milníkem v metodě PPP. Narozdíl od sousedních zemí totiž v Česku žádný velký projekt na bázi partnerství soukromého a veřejného sektoru dokončen nebyl. Na výstavbu dálnice D47 na Ostravsku stát sice bez výběrového řízení podepsal v roce 2002 smlouvu s izraelskou skupinou, o rok později ji ale ministerstvo dopravy zrušilo pro podezření z korupce. V minulosti se uvažovalo o tom, že by pomocí PPP mohly být postaveny části dálnic D3 a D7, nakonec ale stát zvolil vždy konvenční způsob stavby. 

MANAGEMENT


Christian Biegert

Generální ředitel a člen rady jednatelů
Via Salis

Christian má více než 20 let odborných zkušeností, které získal na mnoha manažerských pozicích ve společnostech jako jsou Babcock Borsig, HOCHTIEF, Macquarie Bank a čerstvě VINCI. Čerpá z rozsáhlého mezinárodního zázemí – pracoval v Latinské Americe, v Londýně, v Indii, Rusku a dalších regionech po celém světě.

Christian studoval Business Administration na Biberach University of Applied Sciences v Německu, na London South Bank University a také finančnictví na INSEAD (Institut européen d'administration des affaires).

Vojtěch Janoušek

Finanční ředitel a člen rady jednatelů
Via Salis

Vojtěch má více než 20 let odborných zkušeností z vrcholového managementu převážně jako finanční ředitel, ale také jako generální ředitel. V minulosti pracoval pro nadnárodní stavební a infrastrukturní společnosti VINCI, Bouygues a SUEZ. Své pozice vždy zastával v České republice a může tak těžit ze znalosti mezinárodního korporátního prostředí i specifik místního trhu.

Vojtěch vystudoval obor Podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal také Master v rámci programu CEMS (Community of European Management Schools) po studijním pobytu na HEC Paris.

Thomas Wegner

Hlavní technický ředitel
Via Salis

Thomas má 29 let pracovních zkušeností s celou řadou stavebních aktivit týkajících se středních a velkých infrastrukturních projektů a výstavby skládek. Zároveň čerpá z širokého mezinárodního zázemí, kdy zastával manažerské pozice v Německu, Polsku, Dánsku a Rusku. Od roku 2013 je Thomas veden společností SIDiR (polská členská organizace FIDIC) jako nezávislý konzultant v oboru stavebnictví.

Thomas studoval stavební inženýrství na univerzitě v Braunschweigu v Německu se specializací na půdní mechaniku a geotechniku, stavební management a dřevěné konstrukce.

SPOLEČNOST MERIDIAM


Meridiam je nezávislá investiční obecně prospěšná společnost a správce aktiv se sídlem v Paříži, který se specializuje na vývoj, financování a správu dlouhodobých projektů veřejné infrastruktury. Společnost založil v roce 2005 Thierry Déau, bývalý výkonný ředitel Egis Projects, dceřiné společnosti francouzského státního fondu Caisse des Dépôts et Consignations. Vycházel přitom z myšlenky, že spojení zájmů veřejného a soukromého sektoru může poskytnout řešení základních potřeb obyvatel. 

Meridiam se specializuje na dlouhodobý rozvoj, financování a řízení udržitelné veřejné infrastruktury ve třech odvětvích: mobilita zboží a lidí, přechod k nové energetice a životní prostředí a sociální infrastruktura. Meridiam, přední světový specialista na projekty PPP, investuje do veřejné infrastruktury především v Evropě, Severní Americe a Africe – od dopravních projektů (dálnice, vysokorychlostní železnice, tramvajové tratě, přístavy, letiště) přes sociální výstavbu a veřejné budovy (školy, univerzity, nemocnice a zdravotnická zařízení, ministerstva) až po enviromentální projekty (zařízení na zpracování a využití odpadu, bioplynové stanice). Společnost má ve svém portfoliu v různých fázích výstavby, údržby a provozu více než 90 projektů. Všechny tyto projekty mají stejné poslání: vytvořit udržitelnou a odolnou infrastrukturu, která dlouhodobě zlepšuje lidem kvalitu života.

Mezi nejnovější zakázky patří centrální teplárna a klimatizační technologie pro kampus California State University nebo právě projekt Via Salis, stavba úseku české dálnice D4. 

Společnost má certifikaci ISO 9001: 2015 (získala ji jako vůbec první investor a správce majetku v historii). Všechny své investice vyhodnocuje pomocí nástrojů analýzy dopadu a zejména patentovanou metodikou, která měří míru přispění k cílům udržitelného rozvoje stanovených OSN (SDGs). 

Hodnota portfolia, které Meridiam spravuje, dosahuje v současnosti 8 miliard amerických dolarů, celková výše investic všech projektů se pohybuje kolem 70 miliard USD. Společnost působí v 25 zemích světa a kromě pařížské centrály má pobočky také v New Yorku, Istanbulu, Torontu, Dakaru, Lucemburku, Addis Abebě, Vídni a Ammánu.

8 mld. USD

spravovaného
majetku

70 mld. USD

investovaného
kapitálu

3 100 km

postavených
silnic

170 tis.

pracovních
míst *

90

realizovaných
projektů

* Počet pracovních pozic vytvořených přímo i nepřímo

SPOLEČNOST VINCI HIGHWAYS


VINCI Highways, dceřiná firma VINCI Concessions, je přední koncesní společnost a provozovatel služeb silniční mobility. VINCI Highways projektuje, financuje, staví a provozuje dálnice, městské sítě, mosty, tunely a mýtné služby v 16 zemích světa. Infrastrukturní síť, kterou spravuje, je dlouhá téměř 4 000 km. Společnost VINCI Highways využívá svých odborných znalostí, aby zaručila nejvyšší standardy z hlediska výkonu a bezpečnosti, čímž zaručuje řidičům pozitivní uživatelskou zkušenost.

3 952 km

celkové provozované
nebo budované sítě

441 mil.

obsloužených vozidel
za rok 2020

4,8 mil.

předplatitelů
e-mobility

+5 000

zaměstnanců
po celém světě

REFERENCE


Rychlostní silnice R1, Slovensko

Tři hlavní úseky rychlostní silnice R1 o 2x2 pruzích a Severní obchvat Banské Bystrice. Celkem 52 km, které zlepší dopravní obslužnost a bezpečnost a podnítí lokální ekonomický růst. V provozu od roku 2013. Projekt R1 obsahuje návrh, výstavbu, financování, provoz a údržbu tří hlavních úseků rychlostní silnice R1 o 2x2 pruzích mezi Nitrou a Teskovskými Nemci, a dále Severní obchvat Banské Bystrice. Celková délka je 51,6 km. Záměrem projektu R1 bylo vylepšit důležitý dopravné koridor na západě Slovenska, zajistit bezpečnost silničního provozu (počet smrtelných nehod klesl o více než 90 %) a přispět k ekonomickému rozvoji kraje. Dalšími klíčovými cíli projektu byla minimalizace dopadů na životní prostředí a díky lepší obslužnosti moderní dálnice také podpora zaměstnanosti a zlepšení životních podmínek pro místní obyvatelstvo. Dálnice byla otevřena po dostavbě posledního úseku v roce 2012.

Dálnice E18, Finsko

Projekt dálnice E18 Koskenkylä–Kotka získal Meridiam v roce 2011 v konsorciu se dvěma finskými společnostmi zaměřenými na výstavbu a údržbu silnic, YIT a Destia, dalším členem byl také Ilmarinen, významný finský penzijní fond. Kontrakt se týkal návrhu, stavby, rekonstrukce, financování, údržby a provozu 53 kilometrů dlouhého úseku dálnice E18 , a to mezi Koskenkylä a Kotkou na jihu Finska. E18 je součástí Transevropské sítě a je důležitou tepnou, která spojuje Skandinávii s Ruskem přes Helsinki. Rekonstrukce silnice na dálniční standard, která si kladla za cíl zlepšit dopravní obslužnost a bezpečnost a podnítit ekonomický růst v regionu, byla hlavním milníkem finské dopravní strategie. Meridiam, hlavní podílník projektové společnosti, původně držel 60 % investovaného kapitálu. V důsledku akvizice 60 % podřízené pohledávky společnosti Destia a 100 % juniorního fondu YIT v roce 2014 a akvizice investičního podílu YIT v roce 2016, má nyní Meridiam podíl na kapitálu ve výši 70, 05 % a drží 76,08 % podřízené pohledávky. 

Via Niedersachsen

Dálnice A7 prochází strategickým evropským koridorem, který spojuje Bavorsko, ekonomické centrum Německa, s přístavem v Hamburku, jenž je významným dopravním uzlem pro zboží z celého světa. Cílem je nabídnout řidičům v celé délce dálnice, která má pro německou ekonomiku zásadní význam, nejvyšší standard na světě z hlediska bezpečnosti a kvality. Jde o PPP projekt, v němž napůl spojily své síly společnosti Meridiam a VINCI Concessions. Projektová společnost Via Niedersachsen je třetí úspěšnou spoluprací mezi firmami VINCI a Meridiam v Německu na silničních projektech. Společnost VINCI Highways, součást VINCI Concessions, na této dálnici prokázala schopnost neustále inovovat své postupy, aby vyhověla potřebě preventivního přístupu k údržbě. Poprvé v Německu byla právě na dálnici A7 využita již v projektové fázi technologie BIM (Building Information Modeling), která umožňuje předvídat zásahy v celém šedesátikilometrovém úseku silnice.

Rychlostní silnice Lima

Dvouproudovou zpoplatněnou silnici v peruánské metropoli Lima má v koncesi LIMA EXPRESA (dříve LAMSAC). Když VINCI Highways tuto společnost v roce 2016 získala, stala se koncesionářem rychlostní silnice kolem Limy a přinesla řadu významných změn. Dohoda schválená do roku 2049 zahrnuje provoz dvou úseků: 16 km dálnice a dalšího úseku o délce devíti km. VINCI Highways dokončila práce na úseku v roce 2018. Nová část rychlostní silnice zahrnuje 13 viaduktů a téměř dvoukilometrový tunel pod řekou Rimac, který prochází hustou městskou zástavbou Limy.

Via Solutions Südwest

Konsorcium, které zahrnovalo VINCI Concessions (podíl 50 %) a Meridiam (37, 5 %), získalo koncesní smlouvu na šedesátikilometrový úsek německé dálnice A5 Malsch-Offenburg v roce 2009, a to na dobu třiceti let. Projektová společnost Via Solutions Südwest tento PPP projekt ve spolkové zemi Bádensku-Württembersku vypracovala a nyní řídí. Smlouva zahrnuje projektování, renovaci a rozšíření 41,5 km dlouhého úseku dálnice, jakož i provoz, údržbu a větší opravy celého úseku dálnice, který překlenuje 57 mostů. 

Dálnice A2, fáze II, Polsko

V návaznosti na infrastrukturní investici A2, fáze I “Autostrada Wielkopolska S.A.” (AWSA) mezi Koninem and Nowy Tomyślem, se Meridiam zapojil do projektu druhého úseku dálnice mezi Nowy Tomyślem a Świeckem, který byl spuštěn na základě smlouvy o dostupnosti (availability-based contract). Druhá fáze se týkala části silnice A2 k německým hranicím. Projekt obsahoval výstavbu nové dálnice mezi Nowy Tomyślem a Rzepinem, rekonstrukci úseku silnice na dálniční standard a instalaci uzavřeného mýtního systému. Koncesi na fázi II dálnice A2 drží zvláštní právní entita pod názvem Autostrada Wielkopolska II S.A (AWSA II). Hlavním záměrem tohoto projektu bylo zajistit moderní dálnici mezi polským hlavním městem Varšavou a německými hranicemi, která by podpořila národní i lokální ekonomický růst. A2 je zároveň navržena jako E30, část Transevropské sítě spojující Varšavu s Berlínem. Slouží také jako klíčová spojnice pro města a obce podél trasy dálnice.

Via Solutions Thüringen

Společnost VINCI Concessions získala koncesní smlouvu na dálnici A4 od hranice s německou spolkovou zemí Hesensko až po východní obchvat měst Gotha v roce 2007, a to na dobu třiceti let. Projekt vede dceřiná společnost Via Solutions Thüringen, ve které má VINCI Concessions Deutschland padesátiprocentní podíl. Meridiam získal poloviční podíl v této projektové společnosti v roce 2015. Smlouva zahrnuje projektování, výstavbu, renovaci (rozšíření), financování, provoz a údržbu 45 km dlouhého úseku dálnice v německé spolkové zemi Durynsko.

Obchvat města Regina, Kanada

Provincie Saskatchewan v Kanadě je svou rozlohou větší než Francie. Regionální ekonomika se opírá především o zemědělství, lesnictví a těžbu ropy a plynu. Zásadním rozhodnutím bylo zlepšit plynulost silničního provozu mezi těmito větrnými průmyslovými pláněmi a zbytkem světa. Stejně jako vybudování obchvatu kolem Reginy, hlavního města provincie. Třicetiletou koncesní smlouvu získala společnost VINCI Highways prostřednictvím své místní pobočky v Kanadě. Obchvat Reginy se stal nejrozsáhlejším partnerství veřejného a soukromého sektoru v Saskatchewanu. Jedná se o největší infrastrukturní projekt, jaký kdy v provincii vznikl. Zaměstnal několik tisíc lidí. VINCI Highways s místními zúčastněnými stranami úzce spolupracuje na zajištění výstavby, financování, provozu a údržby dálnice dlouhé 61 km.

* Výběr z realizovaných projektů společností Meridiam a VINCI