Práce na dostavbě D4 běží podle plánu

Práce na dostavbě D4, jež je prvním PPP projektem v ČR, běží podle plánu. V těchto dnech začaly pod dohledem biologického dozoru instalace zábran proti vstupu obojživelníků na stanovených místech v okolí vodotečí. Celkem jich bude po trase umístěno více jak 15 km.  Využívána je speciální tkanina, která zamezí, aby se obojživelníci nedostali do prostoru stavby. Současně byl zahájen pyrotechnický průzkum stavby a dílčí skrývky ornice (v úseku mezi Milínem a Chrašticemi), kde proběhne záchranný archeologický výzkum. Další práce pokračují a budou navazovat.