Na Via Salis začaly odstřely skalního masivu u Milína

Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, odstartovala jedna z nejvýznamnějších akcí letošního roku. Dojde k odtěžení velkého skalního masivu u obce Milín, který tvoří překážku v budoucí trase komunikace. První odstřely začnou v tomto týdnu.

Současná silnice I/4, která se postupně mění na dálnici D4, vede na své trase kolem Milína v úzkém zářezu kolem vrchu Kojetín. Kvůli rozšíření I/4 na parametry dálnice a přístavbě levého jízdního pásu musí stavebníci část vrchu odtěžit. První odstřel se uskuteční v úterý 26. 10., další pak budou v této úvodní etapě probíhat střídavě na dvou místech bělečského masivu do 10. listopadu.

Během příštích 8 až 9 měsíců proběhne u Milína zhruba 70 odstřelů. Každý odstřel bude „unikátní“ v tom smyslu, že jeho rozsah bude předem odborně posouzen a dle geologické situace odborníci určí přesné množství trhaviny. Celkem se odtěží z vrchu Běleč zhruba 43 000 kubických metrů horniny, které budou znovu použity v rámci terénních úprav na D4.

Odstřely masivu proběhnou s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Nasazena bude speciální skandinávská metoda tzv. drill and blast, která výrazně sníží hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. Při každém odstřelu budou použity speciální ochranné rohože, které zabrání rozletu rozvolněné horniny. Nově vznikající svah v zářezu bude z bezpečnostních důvodů v průběhu trhacích prací postupně zajišťován.

Během samotného odstřelu bude doprava na I/4 dočasně omezena, a to vždy na cca 30 minut. A provoz bude po nezbytnou dobu z I/4 odkloněn přes obec Milín.

Vlastnímu zahájení odstřelů předcházely rozsáhlé přípravné práce. V části svahu byly zastiženy odlišné podmínky, než předpokládal geologický průzkum. Ve svahu se vyskytovalo velké množství sypké zeminy promísené s balvany. Tuto nesoudržnost bylo zapotřebí vybourat speciální technikou, aby bylo možné se dostat až k samotnému skalnímu masivu. Současně museli stavebníci vytvořit žlab, který zachycuje dešťovou vodu přitékající z okolního terénu a odvádí ji mimo plochu zářezu.