Dostavba 32 kilometrů písecké dálnice D4 začíná, otevřená bude v prosinci 2024

Francouzské konsorcium Via Salis (dříve DIVia), za kterým stojí VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam, začalo s dostavbou 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a s modernizací dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat.

„Realizací pilotního projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru při dostavbě D4 plníme své programové prohlášení. Jsme první vláda, které se podařilo výstavbu dálnice prostřednictvím PPP připravit a skutečně zahájit. Předchozí pokus o dostavbu D1 z roku 2002 skončil fiaskem, kvůli netransparentnosti musel být nakonec zrušen. U dostavby D4 byl dodavatel vybrán v otevřeném výběrovém řízení, finální cena je pro stát výhodná,“ říká předseda vlády Andrej Babiš.

Počínaje rokem 2025 bude konsorcium Via Salis provozovat a udržovat v bezvadném stavu celých 48 kilometrů dálnice D4 a navazující části I/20. Nově postavené úseky dálnice budou ve vlastnictví státu, stát se ale na financování v průběhu jejich výstavby nepodílí. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě provozu a kvalitní údržby. Celková konečná cena je 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě.

 „Stavba je rozdělena do pěti úseků, stavět se ale budou všechny najednou. Naposledy se takto dlouhý úsek dálnice stavěl naráz při výstavbě dálnice D5 z Plzně na státní hranici s Německem v devadesátých letech. Právě při výstavbě delších úseků dává PPP model financování největší smysl, a proto o něm uvažujeme například u dostavby dálnice D35, která je alternativou brněnské D1,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Stát začne dálnici splácet až po zprovoznění a po 25 letech ji plnohodnotně převezmeme do své správy ve stavu, který lze označit jako nový. Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v ČR. Příjem z těchto poplatků bude příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a nebude jakkoliv provázán s úhradou koncesionáři, který je placen výhradně na základě principu dodržování kvality služeb. Za hladký průběh výstavby a následného provozu je zodpovědný koncesionář - Via Salis, společný podnik VINCI Highways a Meridiam a zadal stavební práce subdodavateli Eurovia CS, dceřiné společnosti skupiny VINCI.

Provoz a správa v existující části dálnice bude zahájena 1. 7. 2021.

„Za realizaci tohoto projektu bude zodpovídat tým odborníků s praxí z mezinárodních projektů VINCI i Meridiam. Jsme hrdí, že můžeme přinést do České republiky novou zkušenost a nový rozměr ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Díky našemu zázemí přinášíme i jistotu finančního zajištění projektu a rozsáhlou globální odbornost, a to nejen v oblasti realizace dálničních projektů, ale také v kvalitě každodenních služeb, které brzy začneme poskytovat řidičům,“ řekl Christian Biegert, generální ředitel Via Salis a zástupce koncesionáře pro ČR.

Technické detaily projektu


47,1 km
celková délka opravených a nových úseků

2 127 000 m3
vytěžené půdy

675 000 m3
vytěžené ornice

315 000 m3
nově dodané půdy

5
stávajících stavebních konstrukcí bude zbouráno a nahrazeno novými

40
stavebních konstrukcí bude nově vybudováno
(včetně 20 staveb umožňujících migraci zvěře)

3
asfaltové vrstvy na nových úsecích (8 + 8 + 4 cm)

767 000 m2
vozovky na nových úsecích

4360 m
protihlukových stěn

2
odpočívky s čerpacími stanicemi a elektrickými rychlonabíjecími stanicemi

100%
pokrytí nové dálnice kamerovým systémem 

112 ks
kamer pro monitorování úseků

48
nouzových SOS telefonů

28
variabilních dopravních značek a informačních tabulí

10
meteorologických stanic

27
analyzátorů dopravního proudu