Část nové dálnice D4 bude zprovozněna pro řidiče

Od pondělí 17. června bude zprovozněna část dálnice D4, která vzniká formou PPP. Dojde ke spuštění veřejného provozu v úseku Skalka – Těchařovice. Doprava bude obousměrně vedena v levém jízdním pásu a lokálně bude rozšířena i na pravý jízdní pás.

„Aktuálně je hotovo z celého projektu 85 % a všechny zapojené týmy, tedy koncesionáře, zhotovitele projektu i operátora dělají maximum, aby byla dálnice otevřena ve stanoveném termínu na konci letošního roku,“ uvedla Daniela Pedret, ředitelka pro komunikaci a vztahy s veřejností projektu Via Salis, koncesionáře, který zodpovídá za projekt D4.

„Veškeré stavební práce na PPP projektu D4 běží podle plánu, tak aby bylo možné celou trasu, tedy 32 nových a 16 opravených kilometrů dálnice D4, na konci prosince 2024 předat řidičům,“ dodala Iveta Štočková, mluvčí Skupiny VINCI Construction CS, která zajišťuje stavební práce na D4.

V souvislosti se spuštěním provozu v úseku Skalka – Těchařovice dojde k několika navazujícím změnám dopravních opatření. Uvolní se tak další části stavby, aby zde mohly pokračovat práce.

Dopravní opatření:

Směr Písek:

MÚK Skalka (km 41) převod dopravy z dálnice v plném provozu do levého jízdního pásu před křižovatkou. Otevřený sjezd na Příbram/Sedlčany, otevřený nájezd z I/18 na směr Strakonice.

MÚK Háje (km 45) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Uzavřená rampa na pravý jízdní pruh, zamezený sjezd na Kamýk/Příbram a nájezd z II/118 směr Strakonice. Objízdná trasa skrz Milín/Příbram.

ČS Eurotrans v provozu. Převedení provozu ve směru Strakonice v jednom pruhu do pravého jízdního pásu přes čerpací stanicí, umožněn nájezd i výjezd ze stanice ve směru Strakonice.

MÚK Milín (km 49) v plném provozu – provoz I/4 v pravém jízdním pásu, sjezd na Milín/Příbram umožněn, nájezd z I/66 na I/4 umožněn. Před prvním Milínským dálničním mostem za křižovatkou přejezd zpět do levého jízdního pásu v režimu 1+1.

MÚK Těchařovice (km 53) až k mostu u Mýšlovic těsně před křižovatkou provoz v LJP jeden pruh. Přejezd do PJP před mostem u Mýšlovic, sjezd na rampě Těchařovice na okružní křižovatku, napojení na původní I/4 z okružní křižovatky.

Směr Praha:

MÚK Těchařovice (km 53) ze zbudované okružní křižovatky na I/4 přejezd nadjezdu na druhou stranu dálnice, na zdejší okružní křižovatce nájezd rampou MÚK do levého jízdního pásu dálnice.

MÚK Milín (km 49) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu jedním pruhem. Křižovatka v plném provozu – umožněn sjezd na Milín/Příbram, umožněn nájezd z I/66 směr Praha.

MÚK Háje (km 45) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Křižovatka v provozu – umožněn sjezd na Kamýk/Příbram, umožněn nájezd z II/118 směr Praha. Ve směru Příbram z křižovatky bude do konce června kyvadlová doprava na okružní křižovatce za nadjezdem, z důvodu budování její druhé části a přilehlých napojení.

MÚK Skalka (km 41) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Křižovatka v provozu – umožněn sjezd na Příbram/Sedlčany, umožněn nájezd z I/18 směr Praha.

Doprovodné komunikace:

U MÚK Háje zavřená nově zbudovaná doprovodná komunikace II/604 až po křižovatku na vesnici Jesenice, realizace jejího napojení na okružní křižovatku Háje. Objízdná trasa skrz I/4 nebo Příbram.

Mezi Milínem a Těchařovicemi práce na připojení doprovodné komunikace v několika etapách. Etapa 17. 6. - 31. 8. uzavření úseku křižovatka Těchařovice – křižovatka Rtišovice, etapa 1. 9. - 30. 9. uzavření úseku křižovatka Rtišovice – Milín. Obslužnost obcí zajištěna přes místní komunikace.