Konsorcium tvořené společnostmi VINCI a Meridiam je preferovaným uchazečem o PPP zakázku na dálnici D4 v České republice

První „dálniční“ partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) udělené v České republice

28letý PPP projekt představuje investici ve výši přibližně 16,5 miliardy Kč (607 milionů eur)

Návrh a výstavba budou realizovány společností Eurovia, provoz a údržbu bude provádět společnost VINCI Highways

7. prosince 2020 vybralo Ministerstvo dopravy ČR za preferovaného uchazeče o PPP kontrakt na dálnici D4 spojující Příbram (Střední Čechy) a Písek (Jižní Čechy) konsorcium tvořené rovným dílem společnostmi VINCI a Meridiam. 

Konsorcium navrhne, zafinancuje, postaví a následně bude provozovat a udržovat 32 nových kilometrů dálnice a 17 kilometrů stávající infrastruktury přebuduje ve dvouproudovou vozovku. Nová dálnice zlepší silniční spojení mezi Jihočeským krajem a Prahou. Podpoří tak hospodářský a sociální rozvoj a rovněž přispěje ke zlepšení podmínek dopravy na hlavních obchodních trasách v zemi, zejména do sousedního Německa a Rakouska. Kontrakt je na 28 let (včetně cca 4 let stavebních prací) a představuje investici ve výši 16,5 miliardy korun. Projekční návrh a výstavbu provede společnost Eurovia CS, dceřiná společnost Eurovie (VINCI).

Jedná se o vůbec první dálniční kontrakt v České republice, který bude probíhat formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tento projekt se odlišuje především svým zaměřením na inovace a enviromentální udržitelnost. Bude realizován pomocí tzv. BIM (Building Information Modelling – informační modelování staveb) přístupu – ten bude pro projekt silniční výstavby využit v ČR poprvé. Nová dálnice bude vybavena nejnovějšími technologiemi, které mimo jiné zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a komfortu řidičům a zlepší dopravní podmínky a dopravní průjezdnost, čímž omezí dopravní zácpy a znečištění ovzduší.

Z hlediska životního prostředí zahrnuje projekt recyklaci a znovuvyužití až 1,9 milionu kubických metrů vykopané zeminy a stejně tak závazek recyklovat až 60 % celkového objemu asfaltové směsi. Nové retenční nádrže na srážkovou vodu, přechody pro divokou zvěř a závazek nulového využití pesticidů přispějí k zachování biodiversity.


O VINCI
VINCI je mezinárodní hráč na poli koncesí a uzavírání smluv, zaměstnává více než 222 tisíc lidí v téměř 120 zemích světa. Navrhujeme, financujeme, stavíme a provozujeme infrastrukturu a zařízení, které pomáhají zlepšit každodenní život a mobilitu nás všech. Zavázali jsme se nad rámec ekonomických a finančních výsledků jednat také s enviromentální a sociální odpovědností. A jelikož naše projekty jsou ve veřejném zájmu, považujeme v rámci našich obchodních aktivit za zásadní oslovit všechny  zúčastněné strany a vést s nimi dialog. Cílem společnosti VINCI je vytvořit dlouhodobou hodnotu pro své zákazníky, akcionáře, zaměstnance, partnery a celou společnost jako takovou. 

O Meridiamu
Společnost Meridiam byla založena roku 2005 Thierry Déauem v přesvědčení, že spojení zájmů veřejného a soukromého sektoru může poskytnout řešení základních potřeb komunit. Meridiam – “société à mission”, jak je definována francouzskými zákony, se specializuje na dlouhodobý rozvoj, financování a řízení udržitelné veřejné infrastruktury ve třech odvětvích: mobilita zboží a lidí, energetická transformace a životní prostředí a sociální infrastruktura. Meridiam v současnosti spravuje aktiva o hodnotě 8 miliard dolarů a více než 80 projektů. Meridiam má certifikaci ISO 9001: 2015 byla certifikována; společností Vigeo Eiris byla společnosti uznána Advanced Sustainability (Pokročilá udržitelnost); vyvinula vlastní ESG (environment, social and governance) a také  metodiku posuzování dopadů na základě cílů udržitelného rozvoje OSN (SDD nebo SDG).


Kontakt pro média

Hana Hikelová
tel. +420 222 103 154 I mobil: 702 002 935
hikelova@hatcom.cz