Konsorcium společností VINCI a Meridiam uzavřelo financování 
smlouvy PPP na dostavbu dálnice D4 v České republice

První projekt výstavby dálnice formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v České republice

28letý projekt PPP představuje investici 525 miliónů euro ve fázi výstavby 

Dne 29. dubna 2021 konsorcium společností „VINCI Highways“, vedoucí člen konsorcia, a „Meridiam“ (50/50) uzavřelo financování smlouvy PPP na dostavbu dálnice D4 mezi Příbramí (Střední Čechy) a Pískem (Jižní Čechy). Smlouva, kterou konsorcium získalo v prosinci 2020, byla podepsána s českým Ministerstvem dopravy 15. února 2021. 

Na projekt bylo zajištěno financování ve výši 474 mil. EUR prostřednictvím dluhu denominovaného jak v eurech, tak i v českých korunách. 

Projekt zahrnuje projektové práce, financování, výstavbu, provozování a údržbu 32 km nové dálnice a rozšíření stávajícího úseku o délce 16 km na dva pruhy v každém směru. Nová dálnice zajistí lepší dopravní spojení Prahy s Jihočeským krajem, čímž podpoří hospodářský a sociální rozvoj, a rovněž přispěje ke zlepšení dopravních podmínek na hlavních obchodních trasách, především směrem do sousedního Německa a Rakouska. 

Smlouva je uzavřena na 28 let, včetně přibližně 3,5 let stavebních prací, které budou zahájeny v květnu a budou prováděny dceřinou společností VINCI Eurovia, která působí v České republice již od r. 1992, zaměstnává vice než 3 000 lidí a je jedním z hlavních hráčů ve výstavbě dopravní infrastruktury.

Projekt pomůže oživit ekonomiku, vytvořit nová pracovní místa v místě a má velký význam i pro životní prostředí. V rámci projektu bude recyklováno a opětovně využito 1,9 milionu m3 vytěženého materiálu, projekt zahrnuje také závazek recyklovat až 60 % celkového objemu asfaltové směsi.   K ochraně biologické rozmanitosti přispějí nové zadržovací nádrže na dešťovou vodu, přechody divoké zvěře a „závazek nulového množství pesticidů“.  


O společnosti VINCI

VINCI je globálním hráčem v oblasti koncesí, stavebnictví a energetiky a zaměstnává více než 217 000 lidí v přibližně 100 zemích. Navrhujeme, financujeme, budujeme a provozujeme infrastrukturu a zařízení, které pomáhají zlepšit každodenní život a mobilitu pro všechny. Protože věříme ve všestranný výkon, zavázali jsme se pracovat ekologicky, sociálně odpovědně a eticky. A protože naše projekty jsou realizovány ve veřejném zájmu, jsme přesvědčeni, že při provádění našich obchodních aktivit je zásadní oslovit všechny zúčastněné strany a vést s nimi dialog. Na základě tohoto přístupu má společnosti VINCI ambici vytvářet dlouhodobou hodnotu pro své zákazníky, akcionáře, zaměstnance, partnery a společnost obecně.

O společnosti Meridiam 

Meridiam založil v roce 2005 Thierry Déau s přesvědčením, že sladění zájmů veřejného a soukromého sektoru může poskytnout řešení základních potřeb komunit. Jakožto “společnost s posláním” (société à mission), jak je definována francouzským právem, se Meridiam specializuje na dlouhodobý rozvoj, financování a správu udržitelné veřejné infrastruktury ve třech sektorech: 1) mobilita zboží a lidí, 2) transformace energetiky a životní prostředí a 3) sociální infrastruktura. V současné době spravuje aktiva ve výši 8 miliard dolarů a více než 80 projektů. Meridiam je držitelem certifikátu ISO 9001: 2015 a uznání za pokročilou udržitelnost uděleného společností Vigeo Eiris. Společnost Meridiam vyvinula vlastní metodiku posuzování dopadů na životní prostředí, sociální oblast a správu věcí veřejných na základě cílů udržitelného rozvoje OSN.


Kontakty pro tisk

VINCI
Press Relations
+33 1 47 16 31 82
media.relations@vinci.com

Meridiam
Antoine Lenoir
+33 6 07 50 75 85
a.lenoir@meridiam.com